Luni - Vineri: 8:00 - 16:00
Comenzi telefonice+40 372 406 300
Coş cumpărături
0 Produse
0
Nu ai nici un produs în coş.
Foloseşte Testul Farmec
sau intră în Lista de produse
SUGESTII

Politica de confidențialitate

Farmec se angajează să nu transmită către terţe părţi neautorizate datele personale ale utilizatorilor site-ului şi să le folosească doar în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi şi informării acestora.
De asemenea, farmec.ro nu încurajează SPAM-ul.

Prelucrarea datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea acestora
Datele colectate sunt folosite în următoarele scopuri:
1. Expedierea şi facturarea comenzilor dvs.
2. Rezolvarea anulărilor sau plângerilor referitoare la comandă, serviciile sau produsele achiziţionate.
3. Pentru a asigura accesul în secţiuni cu acces limitat ale site-ului.
4. Trimiterea de notificări şi newsletters, cu aprobarea dumneavoastră.

Dezvăluirea informaţiilor personale către terţi se va realiza doar dacă acest fapt este solicitat de corpurile legislative sau în cazurile de bună credinţă: pentru conformarea la prevederile legislative, pentru expedierea comenzilor, pentru efectuarea gestiunii economico-financiare şi administrative, pentru autentificarea tranzacţiilor de e-commerce şi efectuarea plăţilor, pentru protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale companiei şi ale site-ului www.farmec.ro

Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime
1. Realizarea de analize/rapoarte;
2. Realizarea de informări;
3. Publicarea, promovarea, ofertarea produselor/serviciilor oferite de farmec.ro

Colectăm informaţii şi le prelucrăm în date statistice despre ce pagini accesaţi în interiorul site-urilor (inclusiv IP), putem folosi în cadrul site-urilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal pentru îmbunătăţirea securităţii accesului şi a uzabilităţii şi pentru furnizarea unui serviciu mai bun.

Securitatea datelor colectate
Serverele-gazdă sunt gestionate intern de catre Departamentul IT. Infrastructura hardware şi software este analizată în permanenţă şi upgradată noilor tehnologii de securitate. Compania nu este răspunzătoare de pierderea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal datorate mediilor nesecurizate de comuncaţie (email) sau datorate ISP-urilor.

În cazul plăţii online

Secure Socket Layer (SSL)
Magazinul www.farmec.ro  foloseşte criptare SSL pe toate paginile web unde se realizează plăţile. Pentru a putea face cumpărături prin aceste servicii, trebuie să utilizaţi un browser care permite SSL, precum Firefox, Safari, Google Chrome, Opera, Internet Explorer sau altele compatibile, astfel, vom putea proteja confidenţialitatea datelor dumneavoastră personale.

3D Secure
3D-Secure este un sistem antifraudă dezvoltat de Visa şi Mastercard. Folosirea acestui sistem permite creşterea securităţii tranzacţiilor online. În caz de pierdere sau furt, cardul înrolat la 3D Secure, nu poate fi folosit de terţe persoane pentru cumpărături online.
Procesul de autentificare nu necesită instalarea vreunei aplicaţii speciale pe computerul dumneavoastră şi nici nu îngreunează navigarea pe internet.

Carduri agreate
Pentru potejarea informaţiilor de comandă online, cardurile activate la sistemele antifraudă deţinute sunt Visa şi Mastercard.
În cazul optării pentru plata online, procesarea datelor de card se face pe serverele eBTpay (ale Băncii Transilvania), prin procesatorul de plăţi RomCard, iar www.farmec.ro nu solicită şi nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

Dispoziţii legislative
Registrul de Evidenţă a Prelucrării de date cu caracter personal
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
Refuzul dvs. în privinţa furnizării informaţiilor de contact solicitate în formularul de comandă determină neonorarea comenzii.
Legea nr. 677/2001 privind drepturile dumneavoastră:
  • dreptul de a fi informaţi în legatură cu prelucrarea datelor dvs. personale
  • dreptul de acces la datele personale care vă privesc
  • dreptul de intervenţie asupra datelor
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
  • dreptul de opoziţie în legatură cu prelucrarea datelor personale furnizate de dvs.
  • dreptul de a vă adresa justiţiei şi/sau autorităţii de supraveghere
  • dreptul să obtineţi de la Farmec, în calitatea sa de operator, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legislaţiei aplicabile, în special a datelor incomplete sau inexacte
  • dreptul să solicitaţi şi să obţineţi transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legislaţiei aplicabile
  • dreptul de a vă opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea în scopuri de marketing direct a datelor dvs. personale
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail marketing@farmec.ro.

În situaţia în care constataţi că unele dintre datele furnizate de dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, pentru a avea posibilitatea să onorăm comenzile dvs. şi să vă transmitem eventuale anunţuri sau informări privind comenzile respective.

Caracterul secret şi utilizarea întrebărilor şi comentariilor
Sunt nonconfidenţiale şi devin proprietatea companiei, putând fi utilizate fără acrodul persoanei care a trimis întrebarea/comentariul.

Prevederi diverse
Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul farmec.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.
Informaţiile de orice natură furnizate de către dumneavoastră companiei Farmec, vor rămâne în proprietatea noastră. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului şi pot fi făcute cunoscute numai cu consimţământul scris al companiei şi după obţinerea unui angajament de confidenţialitate din partea celui care le primeşte.
Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de către dumneavoastră cu privire la comandă fără consimţământul prealabil scris al companiei Farmec.